Avidemux 2.7.1.180604

Avidemux 2.7.1.180604

MeanFox.com – Freeware –
ra khỏi 48 phiếu
4 Stars User Rating
Avidemux là một miễn phí biên tập video thiết kế đơn giản cắt, lọc và mã hóa các nhiệm vụ. Nó hỗ trợ nhiều loại tệp, bao gồm AVI, DVD tương thích MPEG tập tin MP4 và ASF, sử dụng một loạt các codec. Nhiệm vụ có thể được tự động bằng cách sử dụng dự án, hàng đợi công việc và mạnh mẽ khả năng kịch bản.

Tổng quan

Avidemux là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi MeanFox.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.231 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Avidemux là 2.7.1.180604, phát hành vào ngày 20/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.7.1.180604, được sử dụng bởi 32 % trong tất cả các cài đặt.

Avidemux đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Avidemux đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Avidemux!

Cài đặt

người sử dụng 2.231 UpdateStar có Avidemux cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại